POSOM - ledande inom krishantering

POSOM har genom åren hanterat tusentals kriser och ett antal katastrofer och ger varje år krisstöd till ett stort antal drabbade personer. Vår erfarenhet har lärt oss vad som fungerar i en krissituation; strategisk planläggning, tydligt ledarskap, kunskap om människans reaktioner i kris, handlingskraft för att återskapa grundtrygghet samt förmåga att ge långsiktigt stöd till drabbade personer.

Våra uppgifter är att:

  • Förstärka samhällets förmåga att förebygga och hantera katastrofer, stora olyckor samt andra svåra påfrestningar
  • Bistå och stödja enskilda medlemmar vid särskild krishändelse
  • Bedriva utbildning och rådgivning inom krishantering
  • Vara medlemmarnas organ för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom föreningens verksamhetsområden

Utbildning

Till medlemmar i POSOM genomför vi en mängd olika utbildningar inom våra specialistområden.

Ta del av kursutbud och anmäl dig till utbildning här

Bli medlem

Vi hjälper er att

  • Följa lagstiftning & arbetsmiljöföreskrifter
  • Upprätthålla förtroende för ert varumärke
  • Minska lidande – psykosocialt stöd till drabbade