Om Oss

POSOM är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med krishantering i samhället, på arbetsplatser, inom idrottsrörelsen på uppdrag av organisationer myndigheter och företag. POSOMs krisgrupper består av psykoterapeuter, psykologer, präster, kristraumatologer och insatspersonal för akut krisstöd.

Vid en allvarlig krishändelse hos en medlemsorganisation, larmas POSOM via en dygnet runt bemannad larmcentral. POSOMs krisgrupper är geografiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå och Örebro. Utöver föreningens krisgrupper upprätthåller många av landets kommuner krisstöds grupper där kommunen är huvudman, dessa benämns vanligen som kommunal POSOM-grupp.

POSOMs krisgrupper utför uppdrag åt medlemmar i föreningen inom hela riket och vid särskilda händelser utanför Sveriges gränser.

0
+
Krissamtal
0
Krishändelser

Snabbfakta

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller krisgrupper för socialt omhändertagande och akut krisstöd. POSOM utför olika former av individuellt anpassade krisstödssamtal för personer som drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 krishändelser per år och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år.