Arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd, föreskriver att alla verksamheter har den beredskap och de rutiner för krisstöd, som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. För verksamheter där risk för hot och våld föreligger finns speciella föreskrifter i AFS 1993:2.

De handlingsplaner och den beredskap som ingår i ett medlemskap i POSOM innebär att kraven som följer av AFS 1999:7 och AFS 1993:2 tillgodoses.

Första hjälpen och krishantering AFS 1999:7

Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2