Handlingsplaner

En strukturerad planläggning är en viktig del i att förebygga kriser. Arbetsmiljöverket föreskriver också krav på att finnas en planläggning för krishantering på varje arbetsplats.

POSOM bistår medlemsorganisationer med att utveckla handlingsplaner som hanterar de risker som finns i en verksamhet samt planering för krishantering vid traumatiska händelser. POSOM erbjuder varje ny medlemsorganisation en kostnadsfri konsultation och genomgång av befintlig struktur för krishantering inom organisationen.

Välkomna att kontakta oss för hjälp med att upprätta handlingsplaner för krishantering.