Vårt uppdrag

POSOM:s arbetar med krishantering och våra krisgruppers huvuduppgifter är att utföra akut krisstöd och krisbearbetning

Vid en allvarlig krishändelse hos en medlemsorganisation, larmas POSOM via en dygnet runt bemannad larmcentral. POSOM:s krisgrupper är geografiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå och Örebro.

I det akuta skedet lämnar också POSOM krisstöd till chefer i den drabbade organisationen, vilket skapar förutsättningar för ledarskapet att fatta rätt beslut och säkerställer att drabbade omhändertas på rätt. Därefter beroende på typ av krishändelse, bearbetar POSOM enskilda individers och gruppers psykiska efterreaktioner.

Krisbearbetning innebär att POSOM underlättar bearbetning av psykiska efterreaktioner hos enskilda individer och grupper som drabbats av en svår händelse. Krisbearbetning sker främst genom krisstöds-, eller sorgesamtal. Vid särskilda behov får de drabbade även andra typer av fördjupat stöd.