Några skäl för att ansluta sig till POSOM

Vi hjälper er att:
Följa lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter

Som medlem får du hjälp att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på organisation och planläggning för krisstöd på arbetsplatsen. God planering, organisation och utbildning är avgörande för att förebygga och hantera kriser.

Upprätthålla förtroendet för varumärket

Som medlem får du hjälp att kommunicera under en krishändelse, hantera mediadrev, -sociala medier, som inom loppet av några få timmar allvarligt kan skada en myndighet/företags varumärke/rykte. Medmänsklighet, empati, ärlighet och handlingskraft är grundläggande vid kommunikation under en krishändelse.

Minska lidande genom psykosocialt stöd till drabbade

Som medlem får du dygnet runt, årets alla dagar, tillgång till våra krisgrupper som ger akut- och långsiktigt psykosocialt stöd till personer som drabbats av en krishändelse.

Som medlem i POSOM får ni också:

  • Råd och stöd till ledningsgrupp, beredskapsgrupp under pågående kriser
  • Informationsmöten för styrelse, ledningsgrupp
  • Rådgivning till dig som är chef
  • Egen kontaktperson för den som drabbats av kris
  • Tillgång till utbildning för ledningsgrupp och medarbetare
  • Hjälp med att skriva handlingsplaner för krishantering
  • Tillgång till landets ledande experter inom krishantering och psykosocialt stöd
  • Ett nätverk av experter inom arbetsmiljö tex. krisstöd och första hjälpen, organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld
  • Kostnadseffektiv krishantering eftersom vi ej är vinstdrivande
  • Professionell krisberedskap, dygnet runt, årets alla dagar