Krisakuten

För att använda sig av POSOMs krisgrupper krävs att man är ansluten som medlem i POSOM.

Krisakuten är en enhet inom POSOM som hjälper avropande medlemsorganisation att fatta rätt beslut genom krisens olika faser. En krishändelse som hanteras med bra ledarskap och rätt åtgärder innebär i slutänden minskat mänskligt lidande och en besparing av resurser.

Larma Krisakuten på telefon 08-714 87 50