Aktuella regelverk

Stöd till privatperson

För dig som är privatperson och drabbats av nära anhörigs dödsfall, egen eller annans olyckshändelse, brott eller hamnat i en annan svår situation. För dig har vi nedan sammanställt kontaktuppgifter till stödgrupper dit du kan vända dig för att få stöd i din situation.